Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

08. 03. 2018 - Pozvánka k zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice konaného 15. 3. 2018
Pozvánka k zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice konaného 15. 3. 2018
25. 02. 2018 - Záměr městyse Olbramovice na pronájem nebytových prostor
file0180_979394654.PDF
25. 02. 2018 - Záměr městyse Olbramovice na pronájem provozních a skladových prostor
file0181_1706189975.PDF

Dokumenty

04. 12. 2017 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2018 - ROZPIS NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE
navrh-rozpoctu-mestys-olbramovice-rok-2018_651653073.pdf
04. 12. 2017 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA OBDOBÍ 2019 A 2020
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-obdobi-2019-2020_316348166.pdf

Aktuality

Oznámení o odečtu elektroměrů ve dnech 19. 3. až 21. 3. 2018

Firma Eon ČR oznamuje občanům, že ve dnech od 19. 3. do 21. 3. 2018  bude  jejich pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.


Žádost o kontrolu úniku vody v šachtě nebo u vodoměrů

Vodárenská akciová společnost prosí odběratele vody z vodovodního řádu, aby si zkontrolovali, zda jim nedochází k nekontrolovatelnému úniku vody v šachtě nebo u vodoměrů.


Zpětný odběr použitého kuchyňského ojeje a tuku

Na sběrném dvoře odpadů jsme začali odebírat použité kuchyňské rostlinné i živočišné oleje a tuky.


Sběrný dvůr odpadů Olbramovice nově odebírá od občanů použité kuchyňské oleje a tuky