Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

08. 07. 2019 - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - SLV – SOK – V439440 – nové dvojité vedení
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - SLV – SOK – V439440 – nové dvojité vedení
01. 07. 2019 - Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II. a III. třídy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Situační plán

Dokumenty

09. 04. 2019 - Rozpočtové opatření - rok 2019 RO č. 1/2019 - vyvěšeno dne 9. 4. 2019, RO č. 2/2019 - vyvěšeno dne 9. 4. 2019,
schvalene-rozpoctove-opatreni-1-2019_645864287.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-2-2019_1932652874.PDF
11. 01. 2019 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Olbramovice na rok 2020 a 2021
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-rok-2020-2021_2031051199.pdf

Aktuality

Omezení provozu na silnici I/53 u obce Branišovice

Vážení občané,

upozorňujeme na omezení provozu na pozemní komunikaci I/53 u obce Branišovice.

V období od 22. 7. do 20. 12. 2019 bude probíhat oprava dvou silničních mostů. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforů. 

Objízdná trasa a uzavírka je vyznačena na přiloženém plánku.


Dopravní zpravodajství-informace
Dopravní mapa
Omezení úřední doby

Úřad městyse Olbramovice oznamuje občanům, že příští týden bude úřední doba kanceláří úřadu městyse Olbramovice omezena.

Podrobnější informace jsou v přiloženém oznámení.

Děkujeme za pochopení.


Omezení úřední doby
Omezení provozní doby sběrného dvora odpadů Olbramovice 27. července 2019

Oznamujeme, že v sobotu 27. července 2019 bude sběrný dvůr odpadů Olbramovice uzavřen.


Omezení provozní doby sběrného dvora 27. července 2019