Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

06. 11. 2019 - Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu
25. 10. 2019 - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
stanoveni-prechodne-upravy-provozu_1767252181.pdf
rozhodnuti_1367413605.pdf
celkovy-prehled_1806522727.pdf
25. 10. 2019 - Záměr Městyse Olbramovice na směnu nebo prodej pozemků
Záměr Městyse Olbramovice na směnu nebo prodej pozemků

Dokumenty

09. 04. 2019 - Rozpočtové opatření - rok 2019 RO č. 1/2019 - vyvěšeno dne 09. 04. 2019, RO č. 2/2019 - vyvěšeno dne 09. 04. 2019, RO č. 3/2019 - vyvěšeno dne 09. 05. 2019, RO č. 4/2019 - vyvěšeno dne 28. 06. 2019,
schvalene-rozpoctove-opatreni-1-2019_645864287.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-2-2019_1932652874.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-3-2019_1761995645.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-4-2019_2046815751.PDF
11. 01. 2019 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Olbramovice na rok 2020 a 2021
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-rok-2020-2021_2031051199.pdf

Aktuality

Nabídka práce - obsluha ČOV

Dobrovolný svazek obcí Vedrovice a Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace přijme pracovníka na místo obsluhy čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obcích Vedrovice a Kubšice, s nástupem od 1. ledna 2020.
Bližší informace najdete na webových a úředních deskách obou obcí.
Přihlášky se strukturovaným životopisem mohou zájemci zasílat na OÚ Vedrovice do 22. listopadu 2019.


Nabídka práce - obsluha ČOV
Eon-ořez dřevin

Společnos E.ON upozorňuje na nutnost odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


Zásady pro provádění odstraňování a ořezu dřevin
Nabídka palivového dřeva - akát

Městys Olbramovice opět nabízí palivové dřevo – akát.
Cena 1150,- + 15% DPH/m3 (1322,50 Kč s DPH) + doprava 200,-/m3, která se hradí přímo dopravci.
Nahlásit se můžete přímo v kancelářích úřadu městyse, telefonicky na čísle 515 336 114 nebo na email: ouolbramovice@volny.cz.
Vždy je nutné uvést dostupný telefonní kontakt.