Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

05. 12. 2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2-2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2-2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05. 12. 2019 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0326_1534714283.PDF
05. 12. 2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1-2010, o poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1-2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1-2010, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1-2010, o poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1-2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1-2010, o místních poplatcích

Aktuality

Pozvánka k rozsvícení vánočního stromu

Spolek Kaňka pořádá v něděli 1. 12. 2019 rozsvícení vánočního stromu s lampionovým průvodem.

Sraz na place u Jednoty, odchod v 17:00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé


Rozsvícení vánočního stromu s lampionovým průvodem
Nabídka práce - obsluha ČOV

Dobrovolný svazek obcí Vedrovice a Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace přijme pracovníka na místo obsluhy čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obcích Vedrovice a Kubšice, s nástupem od 1. ledna 2020.
Bližší informace najdete na webových a úředních deskách obou obcí.
Přihlášky se strukturovaným životopisem mohou zájemci zasílat na OÚ Vedrovice do 22. listopadu 2019.


Nabídka práce - obsluha ČOV
Eon-ořez dřevin

Společnos E.ON upozorňuje na nutnost odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


Zásady pro provádění odstraňování a ořezu dřevin