Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

16. 03. 2020 - NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU NA ROK 2020 - SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
navrh-rozpoctu-svazku-na-rok-2020-daniz-2_212962385.pdf
16. 03. 2020 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2021 AŽ 2025 - SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
navrh-strednehobeho-vyhledu-rozpoctu-na-rok-2021-az-2025-daniz_1526225978.pdf

Dokumenty

22. 01. 2020 - Rozpočtová opatření - Městys Olbramovice - rok 2020 RO č. 1/2020 - vyvěšeno dne 22. 01. 2020,
rozpoctove-opatreni-c-1-2020_1413702545.pdf
06. 01. 2020 - Schválený rozpočet městyse Olbramovice na rok 2020
schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-mestys-olbramovice_715634138.pdf
06. 01. 2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Olbramovice na rok 2021 a 2022
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-rok-2021-2022_173484682.pdf

Aktuality

Informace - školní jídelna, zápis dětí, sběrný dvůr, informace pošty

Informace školní jídelny
S ohledem na současnou situaci Koronavirusu v Česku, školní jídelna Olbramovice oznamuje, že až do odvolání nevaří.

ZŠ Olbramovice oznamuje, že zápis dětí k povinné školní docházce proběhne v pátek 3. dubna od 13:00 do 17:00 hodin v budově ZŠ. Zápis proběhne bez účasti dětí. Přijdou pouze rodiče. Vyplněné tiskopisy, rodné listy dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce vezměte s sebou. Ostatní informace na webových stránkách školy, jsou tam i tiskopisy.

Sběrný dvůr odpadů
Oznamujeme, že až do odvolání
je sběrný dvůr odpadů uzavřen!

Vláda ČR schválila, že je zákaz vycházení ven bez ústenek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků nosu a úst.
Důsledně žádáme všechny obyvatele, aby toto nařízení dodržovali a zakrývali si dýchací cesty. Jde nám o to, abychom ochránili sebe i ostatní kolem nás.
Prosíme o respektování a dodržování. Jedná se o zdraví Vás i Vašich blízkých.

Nákupy potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
   -   účinnost od 20.3.2020

Česká pošta
Česká pošta v Olbramovicích oznamuje, že vymezená doba pro návštěvu pošty pro důchodce je od 10 do 12 hodin.
Zároveň upozorňuje, že od dnešního dne není možné si koupit či vyměnit los nebo podat či zkontrolovat výhry ve sportce apod.
Pošta bude zavírat každý den už v 16 hodin.


MUDr. Jiří Růžička ordinuje na objednání

Praktický lékař MUDr. Jiří Růžička oznamuje, že že ordinuje v obvyklé ordinační době, ale pouze po předchozím telefonickém objednání.


Poděkování všem, kteří mohli a pomohli

V této nelehké době pandemie COVID 19  bych Vám chtěla sdělit i pozitivní informace.

 Dne 18. 3. 2020 vláda schválila povinnost zakrývat si ústa i nos na veřejných místech a z toho vyplynula myšlenka a následně i realizace šití ochranných roušek u nás v městysi.  Z rozpočtu městyse byly nakoupeny látky ze 100 % bavlny a další šicí potřeby. Do této bleskové akce se v první vlně zapojili  všichni zaměstnanci Městyse Olbramovice, kteří připravili a roznesli roušky občanům ve věku nad 65let.

Na druhé vlně se podíleli i dobrovolníci z řad občanů. Tito do výsledného díla přispěli materiálem, přípravou, šitím a následně i pomocí při kompletaci. Takto celkem vzniklo cca 770 ks ochranných pomůcek. Rozděleny byly v počtu 250 ks občanům Olbramovic, 70 ks nemocnici Ivančice, 130 ks nemocnici ve Znojmě, 50 ks Oblastní charitě Znojmo, 60 ks Domovu  pro seniory se zvláštním režimem ve Skalici, 60 ks na dětskou onkologii v Brně,  150 ks do různých zdravotnických zařízení v Brně. Každé předání roušek bylo vřele přijato s velkým poděkováním.

Ráda bych Vám všem jménem obdarovaných zdravotnických zařízení i Městyse Olbramovice vyslovila velké díky za Vaši pomoc, která slouží dobré věci a chrání nás všechny…..

Mile mě vždy překvapilo, když  mi  byla nabídnuta pomoc nebo již byly doneseny hotové výrobky. V tu chvíli jsem byla utvrzena v tom, že to má smysl, a že mám kolem sebe tak úžasný lidičky, kteří se navzájem nenechají na holičkách.

Díky za vše. Společně to vše zvládneme.

 

                                                            Jana Šidlová – účetní Městyse Olbramovice


rousky_904198301.jpg
predani-rousek-28-3-2020_1674684976.jpg
nemocnice-ivancice_1531151677.jpg