Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

11. 07. 2018 - Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce místní komunikace a veřejného osvětlení
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce místní komunikace a veřejného osvětlení
09. 07. 2018 - Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy - radiolokátor Sokolnice
Veřejná vyhláška - Radar Sokolnice
09. 07. 2018 - Posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumenty

22. 01. 2018 - Rozpočtové opatření - rok 2018 - Městys Olbramovice RO č. 1/2018 - vyvěšeno dne 22. 1. 2018,
rozpoctove-opatredni-c-1-2018_1626670332.pdf
05. 01. 2018 - Schválený rozpočet Městyse Olbramovice na rok 2018
schvaleny-rozpocet-2018_1182765793.pdf

Aktuality

Informace z MV - změny v agendě občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů od 1. 7. 2018
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Informace k vydání OP od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Řidičské průkazy od 1.7.2018
Omezení provozní doby sběrného dvora 28. července 2018

Oznamujeme, že v sobotu 28. července 2018 bude sběrný dvůr odpadů Olbramovice uzavřen.


Omezení provozní doby sběrného dvora 28. července 2018
Pozvánka na 2. ročník Olbramovické lávky na rybníku Rašeláku v sobotu 14. 7. 2018 od 13 hodin
2-rocni-olbramovicka-lavka-14-7-2018_60728569.jpg