Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

18. 06. 2018 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0217_477421995.PDF
12. 06. 2018 - Nařízení města Moravský Krumlov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Nařízení města Moravský Krumlov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Dokumenty

22. 01. 2018 - Rozpočtové opatření - rok 2018 - Městys Olbramovice RO č. 1/2018 - vyvěšeno dne 22. 1. 2018,
rozpoctove-opatredni-c-1-2018_1626670332.pdf
05. 01. 2018 - Schválený rozpočet Městyse Olbramovice na rok 2018
schvaleny-rozpocet-2018_1182765793.pdf

Aktuality

Zpětný odběr použitého kuchyňského oleje a tuku

Na sběrném dvoře odpadů jsme začali odebírat použité kuchyňské rostlinné i živočišné oleje a tuky.


Sběrný dvůr odpadů Olbramovice nově odebírá od občanů použité kuchyňské oleje a tuky
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR ve dnech 26.1. a 27.1.2018
Výsledky 2. kola volby prezidenta v Olbramovicích
www.volby.cz
Probíhá výměna jodidových tablet

Upozorňujeme občany, že mohou donést staré tablety jodidu draselného z roku 2013, u kterých končí jejich použitelnost, k jejich likvidaci.
Výměna, popřípadě vydání nových tablet, probíhá na úřadě městyse. Můžete si je vyzvednout také během voleb.