Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Informace ze sběrného dvora

Informace ze sběrného dvora

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Olbramovicích je opět otevřen.
Podle včerejšího prohlášení vlády dochází k otevření sběren surovin a kompostáren, do kterých se řadí i náš sběrný dvůr.
Otevřeno bude v obvyklé dny a hodiny, to je vždy ve středu od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Občané se však budou muset řídit určenými pravidly: 
1.      Vždy používat ochrannou roušku a rukavice.
2.      Do areálu sběrného dvora vstupovat pouze na pokyn obsluhy.
3.      Odpady vždy roztřídit podle druhů (papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad, bioodpad, objemný odpad, elektro zařízení atd.) Pokud tak nebude učiněno, občan opustí sběrný dvůr a odpady roztřídí mimo areál.
4.      Dodržovat dostatečný odstup od obsluhy (2m).

5.      Po odevzdání odpadu neprodleně opustit areál sběrného dvora.

 


Pokyny pro občany