Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Mimořádné opatření - o vyhlášení nouzového stavu a dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Odkaz na úřední desku MV, kde jsou dokumenty aktualizovány:
https://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska.aspx

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.
Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích, platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.


Sbírka zákonů - Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
Sbírka zákonů - Usnesení vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Mimořádné opatření - ochrana vMimořádné opatření - ochrana vnitřních hranic ČRnitřních hranic ČR
Informace k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12.3.2020 - MŠMT