Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Informace o výskytu ptačí chřipky

Krajská veterinární správa informovala o výskytu ptačí chřipky v Moravském Krumlově v obci Rakšice a v Ivančicích v malochovu drůbeže. Jde o virus H5, který není nebezpečný a přenosný na člověka. Pro informace ohledně ptačí chřipky, co s uhynulými zvířaty apod. zřídila Krajská veterinární správa krizový mobil 720 995 213, na který se mohou obrátit jak firmy, tak i občané (např. hlášení uhynulých zvířat). V Olbramovicích je zajištěn kontejner k bezpečnému uložení uhynulých ptáků na Sběrném dvoře, kam musíte ihned po úhynu zvířete po předchozím kontaktu na tel. 724 186 557 nebo 607 036 903 uhynulá zvířata umístit. Situaci sledujte, podrobnější informace budou zveřejňovány na webu města Moravský Krumlov, a také na našich webových stránkách městyse dle informací Krajské veterinární správy.
Informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky
Doporučení pro chovatele drůbeže
Opatření v malochovech
Upozornění - nahlášení stavu drůbeže
Sčítací list v drobnochovu