Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob

S ohledem na Ministerstvem zdravotnictví přijaté mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (viz příloha) upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.


mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob