Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Ministerstvo životního prostředí - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z