Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Oznámení občanům o možnosti připojení nemovitosti ke splaškové kanalizace

Městys Olbramovice spolu s investorem výstavby splaškové kanalizace, dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko,oznamují, že je možnost napojení na hlavní kanalizační síť domovními přípojkami a je povoleno vypouštění odpadních vod do kanalizačního řádu. Vlastní napojení kanalizační přípojky zkontroluje pracovník Vodárenské akciové společnosti  Znojmo, pan Šlancar, tel. č. 739 703 923, kterého po napojení kontaktujte a po jeho odsouhlasení budete moci přípojku zasypat. Pan Šlancar zajistí náležitosti spojené s uzavřením smlouvy o vypouštění odpadních vod. Poplatek za připojení činí 500,- Kč.

Potřebné náležitosti k přípojce:

  • územní souhlas - vydaný stavebním úřadem Moravský Krumlov
  • projektová dokumentace - ověřená stavebním úřadem Moravský Krumlov
  • úhrada vyhotovené projektové dokumentace firmě Aquaprocon

Městys Olbramovice potvrzuje možnost připojení nemovistosti v jednotlivých částech městyse vhozením informačního letáku do každé nemovitosti s číslem popisným.  Bez tohoto informačního letáku  a bez zajištění potřebných náležitostí není možné nemovitost připojit!