Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam na DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 zpřístupněn k nahlédnutí

Ve dnech 26. 4. - 27. 5. 2019 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam na DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Veřejná vyhláška
Informace k zasílání složenek
Informace ke zpřístupnění hrom.předp.sezn.na daň z nemov.věcí v roce 2019