Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Žádost o omezení odběru povrchové vody z vodních toků

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že situace na vodních tocích je kritická. Současné průtoky vody se již pohybují pod hranicí minimálního zůstatkového průtoku. Vzhledem k této skutečnosti žádáme občany, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.
Sdělení