Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Zahájení provozu školní jídelny v Olbramovicích pro cizí strávníky od 18. 5. 2020

Školní jídelna zahajuje provoz pro cizí strávníky od 18. 5. 2020.
Prosíme strávníky, aby se přihlásili telefonicky na čísle 515 336 173,
prostřednictvím e-mailové adresy: jidelnaolbramovice@seznam.cz nebo osobně v kanceláři školní jídelny do 14. 5. 2020.
Ve školní jídelně platí zvýšená hygienická pravidla pro výdej obědů do jídlonosičů.
Příjem a výdej jídlonosičů je možný pouze přes výdejové okénko. Doporučejeme uložení prázdných jídlonosičů do boxu do 9 hodin.
Děkujeme za spolupráci.
 
Jitka Doubková - vedoucí školní jídelny