Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Záměr městyse Olbramovice na uzavření pachtovní smlouvy-neplatný dne 17. 3. 2015

Oznamujeme, že Záměr městyse Olbramovice vyvěšen na úřední elektronické i fyzické desce dne 26. 2. 2015 se stává neplatným a je nahrazen záměrem vyvěšeným dne 17. 3. 2015. Z důvodu zjištění špatně uvedeného parcelního čísla 9053, který není ve vlastnictví městyse Olbramovice, vyvěšujeme nový záměr, včetně příloh s opraveným parcelním číslem 9052.
file0094.PDF