Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Hlášení ÚM

AKTUALIZACE dne 22. 06. 2020 

Oznamujeme občanům, že provoz úřadu městyse pro veřejnost je od pondělí 27. dubna 2020 obnoven na úřední dny pondělí a středu v době od 7.00 do 17.00. Po zazvonění je možné bez vyzvání vstoupit do budovy. Prosíme o použití nachystané dezinfekce. V ostatní neúřední dny je možné po telefonické domluvě nebo prostřednictvím emailu vyřídit Vaše neodkladné záležitosti. 
Na telefonním čísle 515 336 114 nebo emailu: ouolbramovice@volny.cz Vám rádi vše zodpovíme a pomůžeme s vyřízením. Tento režim bude po dobu nouzového stavu.

Upozorňujeme, že platby za místní poplatky je možné platit i bezhotovostně na účet městyse. Informace jsou na stránkách městyse.

Potřebné informace o vyhlášeném nouzovém stavu v ČR naleznete v sekci "Aktuality"

https://mestys-olbramovice.cz/aktuality/

-----------------------------------

Oznamujeme, že provoz obecní knihovny je obnoven. 

-----------------------------------

Informace ze sběrného dvora
Oznamujeme, že sběrný dvůr v Olbramovicích je opět otevřen.
Otevřeno je v obvyklé dny a hodiny, to je vždy ve středu od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Občané se však budou muset řídit určenými pravidly: 
1.      Vždy používat ochrannou roušku a rukavice
2.      Do areálu sběrného dvora vstupovat pouze na pokyn obsluhy
3.      Odpady vždy roztřítit podle druhů (papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad, bioodpad, objemný odpad, elektro zařízení atd.) Pokud tak nebude učiněno, občan opustí sběrný dvůr a odpady roztřídí mimo areál.
4.      Dodržovat dostatečný odstup od obsluhy (2m)
5.      Po odevdání odpadu neprodleně opustit areál sběrného dvora.

-----------------------------------

Provozovatelé pěstitelské pálenice Olbramovice, manželé Svatuškovi, oznamují, že od pátku 19. června 2020 byl zahájen provoz kavárny nad pálenicí.
Otevřeno bude každý den od 14:00 hod. do 22:00 hod. 

Oznamujeme, že místní knihovna v Olbramovicích bude v pondělí 29. 6. 2020 a ve středu 1. 7. 2020 uzavřena.

Praktický lékař MUDr. Jiří Růžička oznamuje, že bude mít ve dnech 29. 6. - 3. 7. 2020 dovolenou.
Zastupuje paní MUDr. Svobodová, ordinace Jiřice, mob. 775 566 139.  

MUDr. Dana Kohoutková oznamuje, že také ve dnech od 29.6.2020 do 3.7.2020 nebude ordinovat.
Zastupuje MUDr. Zuzana Perutková na Zdravotním středisku v Miroslavi, po předchozí domluvě na telefonu 605 947 293.   

Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo, oznamuje, že od čtvrtka 25. června 2020 budou provádět odečty vodoměrů. Žádají občany, aby vodoměry zpřístupnili, příp. nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru.
Stav vodoměru lze také zaslat přímo na email: ondrakova@vaszn.cz nebo telefonicky nahlásit na tel.: 515 282 558. 

-----------------------------------

 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to:

dne 7. 7. 2020 od   7:30 do 10:30 - trafostanice Olbramovice - Obec
dne 7. 7. 2020 od 10:30 do 13:30 - trafostanice Olbramovice - Želovice
dne 8. 7. 2020 od   7:30 do 10:30 - trafostanice Olbramovice - Mateřská školka
dne 8. 7. 2020 od 10:00 do 12:30 - trafostanice Olbramovice - U garáží
dne 8. 7. 2020 od 12:00 do 15:00  - trafostanice Olbramovice - Lidměřice

Více informací a seznam čísel popisných, kterých se jednotlivé přerušení dodávky elektrické energie týká, naleznete v sekci "Aktuality".