Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Místní poplatek - PES

Každý pes držený v domácnosti:

150 Kč/rok/pes

Splatnost: do 30. 4. aktuálního roku

Platba: - hotově na pokladně městyse Olbramovice (dle určené pracovní doba)

             - bezhotovostně na účet městyse 2721741/0100, vedený u KB, a. s. ,

                 VS 1341xxx (xxx nahradit číslem popisným trvalého pobytu)

Po provedení bezhotovostí platby zaslat krátké avízo o provedené platbě na  email: ouolbramovice@volny.cz

V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi odpovíme na tel. čísle: 515 336 114, nebo na emailu: ouolbramovice@volny.cz

 

Místní poplatek se řídí vyhláškou o místních poplatcích, která je umístěna k nahlédnutí v sekci vyhlášky a zákony.