Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Sběrný dvůr

Změna provozní doby na zimní provoz

23. 10. 2018
Oznamujeme, že od  1. listopadu 2018 přechází sběrný dvůr odpadů Olbramovice na zimní...

Zpětný odběr použitého kuchyňského oleje a tuku

26. 04. 2018

Zpětný odběr použitých baterií z domácnosti a dílny na SD odpadů Olbramovice

26. 04. 2018

Identifikace osob podle zákona č. 185/2001 Sb. § 18 odst. 3 a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. § 8 odst. 2, 3

26. 04. 2018

Sběrný dvůr odpadů Olbramovice - informace pro občany

24. 04. 2018
V této sekci naleznete informace o provozní době a odebíraných odpadech na sběrném dvoře odpadů...