Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Sběrný dvůr

Omezení provozní doby sběrného dvora odpadů Olbramovice 20. dubna 2019

15. 04. 2019
Oznamujeme, že v sobotu 20. dubna 2019 bude sběrný dvůr odpadů Olbramovice uzavřen. ...

Zpětný odběr použitého kuchyňského oleje a tuku

26. 04. 2018

Zpětný odběr použitých baterií z domácnosti a dílny na SD odpadů Olbramovice

26. 04. 2018

Identifikace osob podle zákona č. 185/2001 Sb. § 18 odst. 3 a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. § 8 odst. 2, 3

26. 04. 2018

Sběrný dvůr odpadů Olbramovice - informace pro občany

24. 04. 2018
V této sekci naleznete informace o provozní době a odebíraných odpadech na sběrném dvoře odpadů...