Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Znovu otevření sběrného dvora od 8. 4. 2020

Informace ze sběrného dvora

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Olbramovicích je opět otevřen.

Otevřeno bude v obvyklé dny a hodiny, to je vždy ve středu od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Občané se však budou muset řídit určenými pravidly: 
1.      Vždy používat ochrannou roušku a rukavice
2.      Do areálu sběrného dvora vstupovat pouze na pokyn obsluhy
3.      Odpady vždy roztřítit podle druhů (papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad, bioodpad, objemný odpad, elektro zařízení atd.) Pokud tak nebude učiněno, občan opustí sběrný dvůr a odpady roztřídí mimo areál.
4.      Dodržovat dostatečný odstup od obsluhy (2m)

5.      Po odevdání odpadu neprodleně opustit areál sběrného dvora.


Pokyny občanům při návštěvě sběrného dvora