Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Žádost o vystavení potvrzení o příjetí daru - veřejná sbírka Honzíka Novotného

Po vyplnění příloženého formuláře a zaslání zpět na emailovou adresu: ucetni.olbramovice@volny.cz nebo poštou na korespondenční adresu:
Jana Šidlová, Městys Olbramovice, Olbramovice 23, 671 76 Olbramovice, Vám bude vystaveno potvrzení o příjetí daru. Další bližší informace naleznete na přiloženém formuláři. Prosíme o úplné vyplnění všech požadovaných údajů z důvodu podkladu pro vydání potvrzení.

Děkujeme za Vaši spolupráci.


zadost-o-potvrzeni-daru-na-verejnou-sbirku-pro-honzika-novotneho-2016_360941282.xls