Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Informace k volbám do zastupitelstva městyse Olbramovice konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Dne 7. listopadu 2014 proběhlo ustavující zasedání Městyse Olbramovice v 18.00 hodin v obřadní síni úřadu městyse.

Na ustavujícím zasedání byl volen uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta městyse Olbramovice.

Byl zřízen kontrolní a finanční výbor, zvoleni předsedové a členové těchto výborů.


Složení zastupitelstva městyse Olbramovice pro volební období 2014 - 2018


Starosta - uvolněný:                 Roman Hybler

Místostarosta - neuvolněný:     Pavel Doubek


Výbory městyse Olbramovice a její členové


Kontrolní výbor:

Předseda: Josef Tesař

Členové: Mgr. Olga Čiháčková, Petr Schreier, Mgr. Ladislav Ruibar, Lukáš Jaroš

 

Finanční výbor:

Předseda: Petr Schreier

Členové: Mgr. Ivana Suchánková, Petr Pešík