Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vyhlášky a zákony

Obecně závazná vyhláška Městyse Olbramovice č. 1/2017 o nočním klidu

18. 04. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

06. 11. 2015

Plán zimní údržby místních komunikací pro Městys Olbramovice

03. 11. 2015

Tržní řád městyse Olbramovice - nařízení 01/2015 - schválený

04. 09. 2015

Obecně závazné vyhlášky městyse Olbramovice

17. 02. 2012
Úplné znění oběcně závazných vyhlášek platných pro městys Olbramovice