Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ občanům - nepouštět odpadní nebo dešťové vody do kanalizace

Městys Olbramovice a zhotovitel stavby splaškové kanalizace firma IMOS Brno žádá občany, kteří mají vybudovanou přípojku splaškové kanalizace až na svůj pozemek nebo ke své nemovitosti, aby překontrolovali těsnost koncového uzávěru (víčka), a v žádném případě nepouštěli do splaškové kanalizace odpadní nebo dešťovou vodu.
Pokud bude zjištěn přítok do hlavní stoky z domovních přípojek, bude majitel nemovitosti vyzván k úhradě za vyčištění kanalizačního systému a provedení kamerových zkoušek.
Upozorňujeme, že se jedná o tzv. černou stavbu.
Nikdo zatím neobdržel územní souhlas s právem provést stavbu.