kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

mr light 336x280 

Olbramovice

Městys
Olbramovice

Vyhledávání

kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

mr light 336x280 

Městys Olbramovice si dovoluje upozornit vlastníky pozemků, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu na podkladě výsledků Komplexních pozemkových úprav s nabytím právní moci v roce 2021 došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni dle § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku 2022.

Současně Vás upozorňujeme, že v případě, kdy daňové přiznání podáte po uplynutí termínu k podání nebo je nepodáte vůbec, vzniká Vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která činí nejméně 500,- Kč a další případné sankce.

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit i elektronicky z pohodlí domova s využitím online finančního úřadu.

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj sděluje, že stejně jako v roce 2021, budou jeho pracovníci i v době výběru daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 v průběhu ledna a na počátku února k dispozici občanům - poplatníkům daně z nemovitých věcí - a budou připraveni
- telefonicky zodpovědět veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí,
- spojit volající přímo na pracovníky spravující jejich daňovou povinnost, nebo
- pomoci s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu. Viz níže leták s kontakty k telefonickému řešení.

cp logo index

BLOND1

ids jmk

logo krizport

logo1 offic

logo1 offic

Městys Olbramovice

Znak

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies