Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

05. 12. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice

05. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1-2010, o poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1-2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1-2010, o místních poplatcích

05. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 5-2019, o místním poplatku z pobytu

05. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3-2019, o místním poplatku ze psů

05. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 4-2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

05. 12. 2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

02. 12. 2019

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ZSO VaK ZNOJEMSKO NA OBDOBÍ 2021 - 2023

02. 12. 2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2020

26. 11. 2019

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2021 A 2022

26. 11. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU 2020 A NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2021-2022 MĚSTYSE OLBRAMOVICE

26. 11. 2019

NÁVRH ROZPOČTU SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - ROK 2020

19. 11. 2019

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU PRO ROK 2021 AŽ 2023 - SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE

19. 11. 2019

Nabídka pozemků k pronájmu

06. 11. 2019

Záměr Městyse Olbramovice na směnu nebo prodej pozemků

25. 10. 2019

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH

26. 09. 2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

02. 09. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2018

28. 06. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÚ 2018 - SVAZEK OBCÍ B.O.B.-ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2018

27. 06. 2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Č. 1/2019 - č. j. UMO-0289/2019 - TJ OLBRAMOVICE, z. s.

03. 05. 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - ROK 2019

09. 04. 2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

04. 04. 2019

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU - FINANČNÍHO TRANSFERU - VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - ROK 2019

18. 02. 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO B. O. B. - ČOV Olbramovice na rok 2019

18. 12. 2018

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Č. 1/2018 - č. j. UMO-0216/2018 - TJ OLBRAMOVICE z. s.

20. 06. 2018

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018

14. 02. 2018

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 1/2017 - TJ OLBRAMOVICE, Z. S.

10. 05. 2017

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.8.2016

14. 09. 2016

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.11.2015

15. 12. 2015

Víceúčelového hřiště

30. 01. 2014
Vybudování Víceúčelového hřiště bylo spolufinancováno Evropskou unií, s pomocí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod NUTS2.
více »