Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě za mateřskou školkou II etapa. V příloze zadávací dokumentace včetně veškerých potřebných příloh k vypracování nabídky.
Přílohy k výběrovému řízení - výstavba inž. sítí (ZIP)