Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

16. 01. 2018 - Veřejná vyhláška opatření veřjné povahy-stavební přrchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-místní komunmikace
Veřejná vyhláška opatření veřjné povahy-stavební přrchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-místní komunmikace
16. 01. 2018 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo
04. 01. 2018 - Komp. pozem. úpravy v katastrálním území Olbramovice u Moravského Krumlova - oznámení výsledku volby sboru zástupců
kpu-v-k-u-olbramovice-oznameni-vysledku-volby-sboru-zastupcu_1507575127.PDF

Dokumenty

04. 12. 2017 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2018 - ROZPIS NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE
navrh-rozpoctu-mestys-olbramovice-rok-2018_651653073.pdf
04. 12. 2017 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA OBDOBÍ 2019 A 2020
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-obdobi-2019-2020_316348166.pdf

Aktuality

SBĚRNÝ DVŮR - z technických důvodů uzavřen 10.1.2018
SBĚRNÝ DVŮR - uzavřen 10.1.2018
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
Informace
Leták