Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

Pozvánka na hudební koncert v kostele sv Jakuba - Olbramovice
file0063_1548885680.PDF
Pozvánka na Václavské hody v Olbramovicích ve dnech 24. a 25. 9. 2016
plakat-hody-24-a-25-9-2016_692934547.jpg
Upozornění pro veřejnost - Epidemie infekční žloutenky
Upozornění pro veřejnost

Úřední deska

22. 09. 2016 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0064_1511354940.PDF
14. 09. 2016 - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.8.2016
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.8.2016
14. 09. 2016 - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.