Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

14. 02. 2018 - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018
13. 02. 2018 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
06. 02. 2018 - Zadání územního plánu Olbramovice
Zadání územního plánu Olbramovice

Dokumenty

04. 12. 2017 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2018 - ROZPIS NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE
navrh-rozpoctu-mestys-olbramovice-rok-2018_651653073.pdf
04. 12. 2017 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA OBDOBÍ 2019 A 2020
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-obdobi-2019-2020_316348166.pdf

Aktuality

Uzavření úřadu městyse Olbramovice pro veřejnost ve čtvrtek 1. 3. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 1. března 2018 bude úřad městyse Olbramovice pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Pozvánka na Sportovní ples - sobota 3.3.2018 v sále U Matesa od 20 hod.
Sportovní ples 3.3.2018
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Olbramovice - sobota 24.2.2018 v 15:00 v hostinci U Matesa
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Olbramovice 24.2.2018