Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

19. 09. 2017 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0155_2015459759.PDF
13. 09. 2017 - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - chodníky
Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - chodníky
22. 08. 2017 - Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22. 8. 2017 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Na základě ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, hejtman JMK odvolal dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlášenou jeho rozhodnutím ze dne 18. 7. 2017.
Rozhodnutí hejtmana JMK

Aktuality

Rybářské závody na rybníku Rašelák v sobotu 16. 9. 2017
rybarske-zavody-v-sobotu-16-9-2017-na-rybniku-raselak_1755111651.peg
Pozvánka na Burčákobraní v sobotu 9. 9. 2017 od 13 hodin na Obecním domě v Olbramovicích
burcakobrani-9-9-2017-obecni-dum-olbramovice-od-13-hodin_2045545238.pdf
Taneční kurzy Kubšice 2017
Taneční kurzy Kubšice 2017