Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Dokumenty

22. 03. 2017 - Schválený rozpočet městyse Olbramovice na rok 2017
schvaleny-rozpocet-mestys-olbramovice-rok-2017_1356343652.pdf
22. 03. 2017 - Rozpočtový výhled městyse Olbramovice pro roky 2018 a 2019
rozpoctovy-vyhled-pro-roky-2018-a-2019_1176056889.pdf
22. 03. 2017 - Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2017 - Městys Olbramovice
rozpoctove-opatreni-c-1-rok-2017_1280175317.pdf

Aktuality

Pozvánka na "DEN MATEK" 6. 5. 2017 v 13.30 v tělocvičně ZŠ Olbramovice
pozvanka-den-matek-6-5-2017_1297082888.jpg
Pozvánka na 36. výstavu vín v Olbramovicích dne 6. 5. 2017 od 13 hodin na Obecním domě
36-vystava-vin-rok-2017_1297315571.pdf
Pozvánka na "Pálení čarodejnic dne 30. 4. 2017 od 17 hodin na rybníku Rašeláku"
paleni-carodejnic-30-4-2017-od-17-00-na-rybniku-raselak_932129459.pdf