Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Aktuality

Pozvánka na dětský karneval v sobotu 18. 2. 2017 v restauraci U Matesa od 14 do 17 hodin
pozvanka-na-detsky-karneval-sobota-18-2-2017-sal-restaurace-u-matesa_1582389286.pdf
Pozvánka na 11. Sportovní ples v sobotu 4.3.2017 od 20:00 hod. v sále restaurace U Matesa
Sportovní ples 4.3.2017
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Olbramovice v sobotu 25.2.2017 v 11:00 v hostinci Pod věží
Valná hromada TJ Olbramovice 25.2.2017

Úřední deska

17. 02. 2017 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
08. 02. 2017 - Záměr městyse Olbramovice na pronájem nebytových prostor
file0089_2105428293.PDF
25. 01. 2017 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0085_228977958.PDF