Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

23. 05. 2018 - Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem " Revitalizace veřejného osvětlení Městyse Olbramovice"
olbramovice-zadavaci-dokumentace_696033574.zip
16. 05. 2018 - SZVO DANÍŽ - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ROZPOČTU NA ROK 2019 - 2022 SZVO Daníž
navrh-strednedoby-vyhled-rozpoctu-szvo-daniz-na-rok-2019-2022-1_290185633.pdf
16. 05. 2018 - SZVO DANÍŽ - NÁVRH ROZPOČTU SZVO DANÍŽ NA ROK 2018
navrh-rozpocet-szvo-daniz-na-rok-2018_1182573005.pdf

Dokumenty

22. 01. 2018 - Rozpočtové opatření - rok 2018 - Městys Olbramovice RO č. 1/2018 - vyvěšeno dne 22. 1. 2018,
rozpoctove-opatredni-c-1-2018_1626670332.pdf
05. 01. 2018 - Schválený rozpočet Městyse Olbramovice na rok 2018
schvaleny-rozpocet-2018_1182765793.pdf
05. 01. 2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Olbramovice na rok 2019 a 2020
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-obdobi-2019-2020_1511416196.pdf

Aktuality

Uzavření kanceláří úřadu městyse
Uzavření kanceláří úřadu městyse
Pozvánka na rybářské závody na rybníku Rašeláku dne 28. 4. 2018
rybarske-zavody-duben-2018_338290369.pdf
Pozvánka na pálení čarodejnic dne 30. 4. 2018 na rybníku Rašelák od 17 hodin
paleni-carodejnic-2018_691865350.pdf