Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Dokumenty

22. 01. 2020 - Rozpočtová opatření - Městys Olbramovice - rok 2020 RO č. 1/2020 - vyvěšeno dne 22. 01. 2020,
rozpoctove-opatreni-c-1-2020_1413702545.pdf
06. 01. 2020 - Schválený rozpočet městyse Olbramovice na rok 2020
schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-mestys-olbramovice_715634138.pdf
06. 01. 2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Olbramovice na rok 2021 a 2022
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-na-rok-2021-2022_173484682.pdf

Aktuality

Informace ze sběrného dvora

Informace ze sběrného dvora

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Olbramovicích je opět otevřen.
Podle včerejšího prohlášení vlády dochází k otevření sběren surovin a kompostáren, do kterých se řadí i náš sběrný dvůr.
Otevřeno bude v obvyklé dny a hodiny, to je vždy ve středu od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Občané se však budou muset řídit určenými pravidly: 
1.      Vždy používat ochrannou roušku a rukavice
2.      Do areálu sběrného dvora mohou vstoupit až na pokyn obsluhy
3.      Odpady musí být vždy roztříděné podle druhů (papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad, bioodpad, objemný odpad, elektro zařízení atd.) Pokud tak nebude učiněno, občan opustí sběrný dvůr a odpady roztřídí mimo areál.
4.      Dodržování dostatečných odstupů od obsluhy (2m)

Otevřeno bude ve středu 8. dubna, od 12 do 16 hodin, a pak až další středu.
V sobotu 11. 4. 2020 bude SD uzavřen.

&
sberny-dvur-odpadu-omezeni-provozni-doby-so-11-4-2020-zavreno_1336120214.pdf
pokyny-pri-navsteve-sberneho-dvora_2020067681.pdf