Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

16. 09. 2019 - Změna zadávací dokumentace č. 2 k věřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště Olbramovice" Změna zadávací dokumentace č. 2 k věřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště Olbramovice"
Změna zadávací dokumentace č. 2 k věřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště Olbramovice"
p01-d-1-1-b-4-rev-09-2019_1269192427.pdf
kopie-1_2123377423.XLS
12. 09. 2019 - Změna zadávací dokumentace č. 1 k věřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště Olbramovice" Změna zadávací dokumentace č. 1 k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště Olbramovice" je zveřejněna včetně příloh.
zmena-zadavaci-dokumentace-c-1-k-verejne-zakazce-maleho-rozsahu-na-stavebni-prace-s-nazvem-rekonstrukce-detskeho-hriste-olbramovice_4047705.pdf
d-1-1-b-3-vzorove-skladby-ploch_443297913.pdf
rekonstrukce-detskeho-hriste-olbramovice-vykaz-vymer-09-2019_1347504901.lsx
06. 09. 2019 - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy OP radiolokátoru Sokolnice Návrh OOP včetně grafických příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/default.htm (doručení veřejnou vyhláškou).
verejna-vyhlaska-navrh-opatreni-obecne-povahy_1238778798.pdf

Dokumenty

09. 04. 2019 - Rozpočtové opatření - rok 2019 RO č. 1/2019 - vyvěšeno dne 09. 04. 2019, RO č. 2/2019 - vyvěšeno dne 09. 04. 2019, RO č. 3/2019 - vyvěšeno dne 09. 05. 2019, RO č. 4/2019 - vyvěšeno dne 28. 06. 2019,
schvalene-rozpoctove-opatreni-1-2019_645864287.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-2-2019_1932652874.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-3-2019_1761995645.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-4-2019_2046815751.PDF
11. 01. 2019 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Olbramovice na rok 2020 a 2021
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-rok-2020-2021_2031051199.pdf

Aktuality

Nabídka palivového dřeva - akát

Městys Olbramovice opět nabízí palivové dřevo v kládách – akát.
Cena 1150,- + 15% DPH/m3 (1322,50 Kč s DPH) + doprava 200,-/m3, která se hradí přímo dopravci.
Nahlásit se můžete přímo v kancelářích úřadu městyse, telefonicky na čísle 515 336 114 nebo na email: ouolbramovice@volny.cz.
Vždy je nutné uvést dostupný telefonní kontakt.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.9. a 19.9.2019 - TS U garáží a ZD

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie

dne   17. 9. 2019   (úterý)  a  19. 9. 2019   (čtvrtek)

Vypnutá oblast :  -  část městyse Olbramovice napájená z trafostanice

TS   U Garáží   -  vždy od 12,00 do 19,00 hod.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. a 19.9.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. a 19.9.2019 - TS U garáží a ZD - z E.ON
Seznam čísel popisných napojených na TS U garáží
Omezení provozní doby sběrného dvora odpadů Olbramovice 21. a 28. září 2019

Oznamujeme občanům, že v sobotu 21. a 28. září 2019 bude sběrný dvůr odpadů Olbramovice uzavřen.

Děkujeme za pochopení


sberny-dvur-provozni-doba-21-9-2019-a-28-9-2019_320205800.pdf