Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

04. 06. 2019 - Oznámení o změně datumu konání zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0279_896939420.PDF
30. 05. 2019 - Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Dokumenty

09. 04. 2019 - Rozpočtové opatření - rok 2019 RO č. 1/2019 - vyvěšeno dne 9. 4. 2019, RO č. 2/2019 - vyvěšeno dne 9. 4. 2019,
schvalene-rozpoctove-opatreni-1-2019_645864287.PDF
schvalene-rozpoctove-opatreni-2-2019_1932652874.PDF
11. 01. 2019 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Olbramovice na rok 2020 a 2021
strednedoby-vyhled-rozpoctu-mestyse-olbramovice-rok-2020-2021_2031051199.pdf

Aktuality

Informace o leteckém ošetření zemědělských ploch
Informace o leteckém ošetření zemědělských ploch
Hlášení - Odečty vodoměrů, lékař - dovolená, atd.

MěÚ Mor. Krumlov oznamuje, že z důvodu plánovaného výpadku elektrické energie ve středu 19.6.2019, bude městský úřad v Moravském Krumlově po celý den pro veřejnost uzavřen.

Praktický lékař MUDr. Růžička oznamujeme, že celý tento týden 17.-21.6. má dovolenou, zastupuje MUDr. Svobodová, ordinace Jiřice.

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že od 18.6.2019 budou provádět odečty vodoměrů. Žádají občany, aby vodoměry zpřístupnili, příp. nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru.
Stav vodoměru lze také zaslat přímo na mail: ondrakova@vaszn.cz nebo telefonicky nahlásit na tel.: 515 282 558.


Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. k jakosti pitné vody ve SV Loděnice
Stanovisko VAS k jakosti pitné vody ve SV Loděnice