Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

20. 09. 2018 - Oznámení o místě konání voleb do zastupitelstva městyse Olbramovice
file0227_889823216.PDF
17. 09. 2018 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Dražební vyhláška
10. 09. 2018 - Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Dokumenty

22. 01. 2018 - Rozpočtové opatření - rok 2018 - Městys Olbramovice RO č. 1/2018 - vyvěšeno dne 22. 1. 2018,
rozpoctove-opatredni-c-1-2018_1626670332.pdf
05. 01. 2018 - Schválený rozpočet Městyse Olbramovice na rok 2018
schvaleny-rozpocet-2018_1182765793.pdf

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.10.2018

Oznamujeme občanům, že v pondělí 8. října 2018 od 7:00 do 14:30 hodin, bude přerušena dodávka elektrické energie na vyznačené trafostanici v městysi Olbramovice.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2018

Oznamujeme občanům, že ve středu 10. října 2018 od 7:30 do 13:30 hodin, bude přerušena dodávka elektrické energie na vyznačené trafostanici v městysi Olbramovice.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2018

Oznamujeme občanům, že v pondělí 15. října 2018 od 7:00 do 15:30 hodin, bude přerušena dodávka elektrické energie na vyznačené trafostanici v městysi Olbramovice. Toto přerušení se netýká domácností.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2018