Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

13. 12. 2018 - VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH
oznameni-o-zverejnenych-dokumentech-13-12-2018_123116971.pdf
11. 12. 2018 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
file0243_142595903.PDF
05. 12. 2018 - Veřejná vyhláška - Usnesení ...možnost převzít písemnost...Eva Cvanová...
Veřejná vyhláška - Usnesení

Aktuality

Úřad městyse pro veřejnost uzavřen v pátek 14.12.2018 a 21.12.-31.12.2018

Oznamujeme občanům, že v pátek 14. prosince budou kanceláře úřadu městyse pro veřejnost uzavřeny.

Oznamujeme občanům, že ve dnech 21. 12. – 31. 12. 2018 (včetně) budou kanceláře úřadu městyse z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřeny.


Vánoční koncert dechové kapely Petrovanky - čtvrtek 20. 12. 2018 od 18 hodin v sále restaurace u Matesa
vanocni-koncert-petravanky-20-12-2018_1296022993.jpg
Pozvánka na vánoční zpívání v neděli 16. 12. 2018 v 16 hodin do kostela sv. Jakuba v Olbramovicích
vanocni-zpivani-16-12-2018-v-16-hodin-v-kostele_162270551.jpg