Městys Olbramovice

Městys Olbramovice

oficiální stránky městyse
Městys Olbramovice

Vítejte na oficiálních stránkách městyse Olbramovice

CzechPointObec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově.

Za pánů z Mírova byla v obci, ve druhé třetině 16. století, vystavěna renesanční radnice. Ve stejném období byl v pozdněgotickém stylu přestavěn i farní kostel sv. Jakuba většího.

Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. osvobození Vilémem z Pernštejna od vinného desátku z roku 1827, právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína.

Úřední deska

12. 11. 2018 - Usnesení - dražební vyhláška
Dražební vyhláška
08. 11. 2018 - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
01. 11. 2018 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olbramovice u Mor. Krumlova-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olbramovice u Mor. Krumlova-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek

Aktuality

Výsledky voleb do zastupitelstva konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Důležité informace Policie České republiky
Důležité informace Policie České republiky
Informace z MV - změny v agendě občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů od 1. 7. 2018
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Informace k vydání OP od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Řidičské průkazy od 1.7.2018