kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

mr light 336x280 

znak městyse Olbramovice

Městys
Olbramovice

Vyhledávání

kontakt

 

Městys Olbramovice

Olbramovice 23

671 76 Olbramovice

 

+420 515 336 114

ouolbramovice@volny.cz

Datová schránka: xunbz5k

 

IČ: 00293270

DIČ: CZ00293270

 

mr light 336x280 

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2023 - 250-2000 SB. Vyvěšeno:13.1.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2024 Vyvěšeno:25.4.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023 Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SZVO DANÍŽ - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Vyvěšeno:25.3.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SZVO DANÍŽ - Návrh rozpočtu svazku na rok 2024 Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SZVO DANÍŽ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 až 2029 Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022 - SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE Vyvěšeno:15.6.2023 Sejmuto: 31.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ SVAZKU Vyvěšeno:31.12.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: SZVO DANÍŽ - ZVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC Vyvěšeno:1.4.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Volby
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Informace o počtu a sídle volebních okrsků Vyvěšeno:19.4.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vyvěšeno:19.4.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Vyvěšeno:19.4.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument:
 
Veřejná vyhláška
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Olbramovice Vyvěšeno:10.5.2024 Sejmuto: 26.5.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška FÚ JMK - Zpřístupnění k náhledu hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí 2024 Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument:
 
Opatření obecné povahy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh opatření obecné povahy – Pajasan žláznatý Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 3.6.2024 Dokument:
 
Smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2024 - č. j. UMO-0195/2024 - TJ Olbramovice, z. s. Vyvěšeno:5.4.2024 Sejmuto: 30.4.2027 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2023 - č. j. UMO-0170/2023 - TJ Olbramovice, z. s. Vyvěšeno:8.3.2023 Sejmuto: 31.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2022 - č. j. UMO-0444/2022 - TJ Olbramovice, z. s. Vyvěšeno:25.5.2022 Sejmuto: 27.5.2025 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2021 - č. j. UMO-0427/2021 - TJ Olbramovice Vyvěšeno:30.6.2021 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání + odvolání ze dne 28.3.2024 - Město Moravský Krumlov - "Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova"
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání + odvolání ze dne 8.4.2024 - Městys Olbramovice - "Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova"
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání + odvolání ze dne 12.4.2024 - Mgr. Lubomír Slanina - "Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova"
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 15.5.2024
Vyvěšeno:7.5.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Zpřístupnění k náhledu hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí 2024
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pronájem pozemku
Vyvěšeno:26.4.2024 Sejmuto: 11.5.2024 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 9. 5. 2024
Vyvěšeno:2.5.2024 Sejmuto: 10.5.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2023
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 24.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:26.3.2024 Sejmuto: 15.4.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku.
Vyvěšeno:27.3.2024 Sejmuto: 13.4.2024 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku
Vyvěšeno:27.3.2024 Sejmuto: 13.4.2024 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - Kormorán velký, stanovení odchylného postupu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:11.3.2024 Sejmuto: 27.3.2024 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Zveřejnění oznámení koncepce – Akční plán zlepšování kvalty ovzduší Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:4.3.2024 Sejmuto: 20.3.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 19. 3. 2024
Vyvěšeno:12.3.2024 Sejmuto: 20.3.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace okolo fary - stoka N2
Vyvěšeno:23.2.2024 Sejmuto: 11.3.2024 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace sklepní ulička - stoka N1
Vyvěšeno:23.2.2024 Sejmuto: 11.3.2024 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:17.1.2024 Sejmuto: 1.3.2024 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 2 Územního plánu Olbramovice
Vyvěšeno:23.1.2024 Sejmuto: 1.3.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Olbramovice
Vyvěšeno:23.1.2024 Sejmuto: 1.3.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na Valnou hromadu - Honební společenstvo Petrovice - Lesonice
Vyvěšeno:17.1.2024 Sejmuto: 16.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - Kormorán velký, stanovení odchylného postupu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:24.1.2024 Sejmuto: 9.2.2024 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský, výjimka ze zákazu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:20.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2024
Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 4.1.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2025 - 2026
Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 4.1.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 3.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků pozemků v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
Vyvěšeno:28.2.2023 Sejmuto: 2.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE NA ROK 2023
Vyvěšeno:21.12.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
Vyvěšeno:10.11.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2025 - 2027
Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 3/2023 o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 4/2023 zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212
Vyvěšeno:7.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 20. 12. 2023
Vyvěšeno:13.12.2023 Sejmuto: 21.12.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2023
Vyvěšeno:13.10.2023 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - závazné ukazatele
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU DSO VAK ZNOJEMSKO NA OBDOBÍ 2025 - 2027
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městyse k pronájmu nebytových prostor - Hospoda pod radnicí
Vyvěšeno:28.11.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 6. 12. 2023
Vyvěšeno:29.11.2023 Sejmuto: 7.12.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse na pronájem pozemků
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 4.12.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse na pronájem pozemků
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 4.12.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse na pronájem pozemků
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 4.12.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský, výjimka ze zákazu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:1.11.2023 Sejmuto: 18.11.2023 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:2.10.2023 Sejmuto: 10.11.2023 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr městyse na prodej pozemku - parc. č. 501/23
Vyvěšeno:13.10.2023 Sejmuto: 30.10.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Usnesení - Dražební vyhláška
Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 27.10.2023 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost
Vyvěšeno:11.10.2023 Sejmuto: 27.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:12.10.2023 Sejmuto: 20.10.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2023
Vyvěšeno:22.7.2023 Sejmuto: 13.10.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno:29.8.2023 Sejmuto: 9.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení pokračování řízení - seznámení s podklady rozhodnutí - "Areál výrobny stavebních hmot"
Vyvěšeno:20.9.2023 Sejmuto: 9.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost
Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 25.9.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:14.6.2023 Sejmuto: 21.9.2023 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:15.8.2023 Sejmuto: 21.9.2023 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2021
Vyvěšeno:10.6.2022 Sejmuto: 31.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

 

 

Vyvěšeno:26.5.2023 Sejmuto: 31.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: 31.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:10.7.2023 Sejmuto: 28.7.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení JMK 103355/2023 ze dne 4.7.2023

Odvolací řízení týkající se stavby „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice"

Vyvěšeno:10.7.2023 Sejmuto: 26.7.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2023
Vyvěšeno:8.7.2023 Sejmuto: 22.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2022
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.7.2023 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:12.7.2023 Sejmuto: 20.7.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2023
Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 8.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:18.5.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr městyse na prodej pozemku - parc. č. 11223
Vyvěšeno:14.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:14.6.2023 Sejmuto: 22.6.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Parkovací stání podél silnice III/3967"
Vyvěšeno:7.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace Babice
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace Lidměřice
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace Kalvárka
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace náměstí
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace ul. u Králové
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace ulička
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice vkladu majetku do hospodaření VaK Znojemsko DSO - splašková kanalizace - stoka E - kolem palírny včetně zást. RD
Vyvěšeno:2.6.2023 Sejmuto: 21.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. st. 1746
Vyvěšeno:29.5.2023 Sejmuto: 14.6.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:18.5.2023 Sejmuto: 26.5.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Zpřístupnění k náhledu hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí 2023
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 25.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na pronájem "Hospody pod radnicí v Olbramovicích"
Vyvěšeno:9.2.2023 Sejmuto: 25.5.2023 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - Návrh rozpočtu svazku na rok 2023
Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: 22.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

 

 

Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: 22.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:21.4.2023 Sejmuto: 22.5.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Zpřístupnění k náhledu hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí 2023
Vyvěšeno:14.4.2023 Sejmuto: 15.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 2/2020 - č. j. UMO-0174/2020 - TJ Olbramovice
Vyvěšeno:17.4.2020 Sejmuto: 18.4.2023 Dokument: Kategorie: Smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Název dokumentu:
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 006 EX 1993/22-91
Vyvěšeno:13.3.2023 Sejmuto: 13.4.2023 Dokument: Kategorie: Exekuční příkaz
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 43/23 o umístění stavby "FTTH_Olbramovice_OLBEN2 (microtenching)"
Vyvěšeno:20.3.2023 Sejmuto: 5.4.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: VÝZVA k vyjádření k podanému odvolání ke stavbě „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova“
Vyvěšeno:13.3.2023 Sejmuto: 29.3.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 006 EX 2216/21-123
Vyvěšeno:15.2.2023 Sejmuto: 28.3.2023 Dokument: Kategorie: Exekuční příkaz
Název dokumentu:
ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou - „Parkovací stání podél silnice III/3967“
Vyvěšeno:21.2.2023 Sejmuto: 24.3.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 2. 3. 2023 v 17.00 v zasedací místnosti ÚM
Vyvěšeno:23.2.2023 Sejmuto: 3.3.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba
Vyvěšeno:15.2.2023 Sejmuto: 2.3.2023 Dokument: Kategorie: Exekuční příkaz
Název dokumentu:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPRAVNÉ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby
Vyvěšeno:15.2.2023 Sejmuto: 2.3.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci s názvem „Stavební úpravy a nástavba střechy mateřské školy“

Městys Olbramovice zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., avšak v souladu s § 6 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění, na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a nástavba střechy mateřské školy“

Vyvěšeno:13.2.2023 Sejmuto: 2.3.2023 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška, USNESENÍ č. 21/2023 ke stavbě „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova“
Vyvěšeno:9.2.2023 Sejmuto: 24.2.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou „Účelová komunikace Olbramovice“ na pozemcích parc. č. 8587/1 a 8588/5 v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
Vyvěšeno:6.2.2023 Sejmuto: 22.2.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Výsledky hlasování 1. kolo voleb prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. 1. 2023
Vyvěšeno:14.1.2023 Sejmuto: 15.2.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Výsledky hlasování 2. kolo voleb prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. 1. 2023
Vyvěšeno:28.1.2023 Sejmuto: 15.2.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Rozhodnutí společné povolení veřejnou vyhláškou "Chodník a parkovací stání podél silnice III/3962 - 2. etapa"
Vyvěšeno:9.1.2023 Sejmuto: 10.2.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou "Parkovací stání podél silnice III/3967" - p. č. 1218/1, 9384, 1212/1, 4190/1
Vyvěšeno:4.1.2023 Sejmuto: 5.2.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
DSO B.O.B - ČOV OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH DOKUMENTŮ NA ROK 2022
Vyvěšeno:20.12.2021 Sejmuto: 31.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1-2022 - SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2022
Vyvěšeno:10.6.2022 Sejmuto: 31.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2022 - 250-2000 SB.
Vyvěšeno:6.1.2022 Sejmuto: 31.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Informace o 2. kolu volby prezidenta ČR a výdeji volebních lístků
Vyvěšeno:24.1.2023 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volba prezidenta ČR
Vyvěšeno:14.11.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volba prezidenta ČR
Vyvěšeno:23.11.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volba prezidenta ČR
Vyvěšeno:23.11.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování náhradního zapisovatele OVK pro volby prezidenta ČR
Vyvěšeno:20.12.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o době a místě konání volby prezidenta v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:22.12.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19
Vyvěšeno:3.1.2023 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji z důvodu onemocnění COVID-19 - okres Znojmo
Vyvěšeno:3.1.2023 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Vyvěšeno:2.12.2022 Sejmuto: 19.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2024 - 2026
Vyvěšeno:2.12.2022 Sejmuto: 19.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2022
Vyvěšeno:3.10.2022 Sejmuto: 16.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2023
Vyvěšeno:12.12.2022 Sejmuto: 13.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2024 - 2025
Vyvěšeno:12.12.2022 Sejmuto: 13.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu: „Areál výrobny stavebních hmot v k. ú. Olbramovice u Moravského Krumlova“ na pozemcích p. č. 2046/26, 2046/33, 2517/3, 3451/3, 3453/1, 3453/4 a 5001 v katastrální území Olbramovice u Moravského Krumlova
Vyvěšeno:21.12.2022 Sejmuto: 9.1.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-č.j. MZE-49892/2021-16212
Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci s názvem „Hospoda pod radnicí, Olbramovice-stavební úpravy"
Vyvěšeno:8.12.2022 Sejmuto: 30.12.2022 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 29. 12. 2022 v 16,00 v zasedací místnosti
Vyvěšeno:22.12.2022 Sejmuto: 30.12.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 4323/2
Vyvěšeno:12.12.2022 Sejmuto: 29.12.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pozemky určené k zemědělskému pachtu
Vyvěšeno:11.12.2022 Sejmuto: 29.12.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na pronájem části pozemku p.č. 4329/2
Vyvěšeno:12.12.2022 Sejmuto: 29.12.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Vyvěšeno:21.11.2022 Sejmuto: 23.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
DSO B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Vyvěšeno:18.11.2022 Sejmuto: 22.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na pronájem pozemků p.č. 1719 a 10881
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 5.12.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:24.11.2022 Sejmuto: 2.12.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:24.10.2022 Sejmuto: 29.11.2022 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na výpujčku sportovního areálu
Vyvěšeno:7.11.2022 Sejmuto: 25.11.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Vyvěšeno:9.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Exekuční příkaz
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Bohutice-Olbramovice
Vyvěšeno:26.10.2022 Sejmuto: 9.11.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
Vyvěšeno:22.9.2022 Sejmuto: 24.10.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 20. 10. 2022 v 17.00 v obřadní místnosti úřadu
Vyvěšeno:12.10.2022 Sejmuto: 21.10.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:24.9.2022 Sejmuto: 9.10.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2022
Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 3.10.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:1.7.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno:1.7.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vyvěšeno:1.7.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin
Vyvěšeno:4.8.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:26.8.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:15.9.2022 Sejmuto: 22.9.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 4323/1
Vyvěšeno:2.9.2022 Sejmuto: 20.9.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci s názvem „Parkovací stání u hřiště"

Městys Olbramovice zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., avšak v souladu s § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění, na stavební práce s názvem „Parkovací stání u hřiště“

Vyvěšeno:26.8.2022 Sejmuto: 15.9.2022 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci s názvem „MŠ Olbramovice – rekonstrukce ZTI“

Městys Olbramovice zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., avšak v souladu s § 6 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění, na stavební práce s názvem „MŠ Olbramovice – rekonstrukce ZTI“

Vyvěšeno:26.8.2022 Sejmuto: 13.9.2022 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:18.8.2022 Sejmuto: 26.8.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 9377
Vyvěšeno:4.8.2022 Sejmuto: 20.8.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:4.8.2022 Sejmuto: 19.8.2022 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:30.6.2021 Sejmuto: 31.7.2022 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet městyse Olbramovice
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO ZA ROK 2021
Vyvěšeno:3.6.2022 Sejmuto: 29.7.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2021
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 27.7.2022 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2021
Vyvěšeno:7.6.2022 Sejmuto: 27.7.2022 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Informace k volbám do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
Vyvěšeno:1.7.2022 Sejmuto: 20.7.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ "DANÍŽ"
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU NA ROK 2022
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:15.6.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2022
Vyvěšeno:14.6.2022 Sejmuto: 28.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:20.6.2022 Sejmuto: 27.6.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. 120/22 "Olbramovice, TS OBEC, kab. VN a NN, obnova"
Vyvěšeno:3.6.2022 Sejmuto: 18.6.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2022
Vyvěšeno:23.2.2022 Sejmuto: 14.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO B.O.B.-ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:16.6.2021 Sejmuto: 11.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 - SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE
Vyvěšeno:23.5.2022 Sejmuto: 11.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 3781/8
Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: 30.5.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemků p.č. 3781/6 a st. 1671
Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: 30.5.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemků p.č. 4283/2 a 4282/3
Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: 30.5.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 9378
Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: 30.5.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej pozemku p.č. 9369
Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: 30.5.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2022
Vyvěšeno:26.4.2022 Sejmuto: 27.5.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Optimalizace výroby na provozovně Olbramovice II
Vyvěšeno:27.4.2022 Sejmuto: 13.5.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:4.5.2022 Sejmuto: 12.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení společného řízení "Úprava chodníků u silnice III 3962 - Olbramovice severozápad"
Vyvěšeno:28.3.2022 Sejmuto: 28.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Optimalizace výroby-betonárna Olbramovice II-zveřejnění oznámení EIA, zahájení ZŘ
Vyvěšeno:7.3.2022 Sejmuto: 22.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení uchazečům o nákup stavební parcely
Vyvěšeno:10.3.2022 Sejmuto: 18.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Olbramovice TS obec, kab. VN a NN, obnova"
Vyvěšeno:1.3.2022 Sejmuto: 18.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:21.2.2022 Sejmuto: 8.3.2022 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:24.2.2022 Sejmuto: 4.3.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 03. 12. 2021
Vyvěšeno:3.12.2021 Sejmuto: 28.2.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na zemědělský pacht pozemků zapsaných na LV 10001 dle přílohy č. 1
Vyvěšeno:8.2.2022 Sejmuto: 24.2.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městye Olbramovice na prodej stavebních pozemků
Vyvěšeno:24.1.2022 Sejmuto: 19.2.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ č. 15/22
Vyvěšeno:31.1.2022 Sejmuto: 16.2.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-č.j. MZE-70001/2021-15121
Vyvěšeno:31.1.2022 Sejmuto: 16.2.2022 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pronájem nebytových prostor na Domu služeb
Vyvěšeno:17.1.2022 Sejmuto: 2.2.2022 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
DSO B.O.B. -ČOV-OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2021
Vyvěšeno:18.1.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
MĚSTYS OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ - ROK 2021
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Vyvěšeno:3.12.2021 Sejmuto: 21.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2023 - 2025
Vyvěšeno:3.12.2021 Sejmuto: 21.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2022
Vyvěšeno:30.11.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROKY 2023 - 2024
Vyvěšeno:30.11.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:9.12.2021 Sejmuto: 17.12.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Vyvěšeno:26.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
SVAZEK OBCÍ B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2023 - 2026
Vyvěšeno:26.11.2021 Sejmuto: 15.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška městyse Olbramovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:24.11.2021 Sejmuto: 9.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 19. 10. 2021
Vyvěšeno:19.10.2021 Sejmuto: 3.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO "splašková kanalizace RD za MŠ"
Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO "Olbramovice - chodník a odvodnění - splašková kanalizace"
Vyvěšeno:12.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na vklad majetku do DSO - "splašková kanalizace a vodovodní řad - II. etapa RD za MŠ"
Vyvěšeno:12.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Oznámení o změně konání zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: 19.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na zemědělský pacht pozemků zapsaných na LV 10001 dle přílohy č. 1
Vyvěšeno:14.10.2021 Sejmuto: 1.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pacht pozemků 10687, 10968 a 11206
Vyvěšeno:15.10.2021 Sejmuto: 1.11.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na pacht pozemků 8691 a 8694
Vyvěšeno:15.10.2021 Sejmuto: 30.10.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 29. 06. 2021
Vyvěšeno:30.7.2021 Sejmuto: 19.10.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Olbramovice
Vyvěšeno:20.9.2021 Sejmuto: 7.10.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:2.9.2021 Sejmuto: 18.9.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:10.9.2021 Sejmuto: 17.9.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:2.9.2021 Sejmuto: 10.9.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 8587/2
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 28.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 4283/2 a p.č. 4283/3
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 28.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na bezúplatné darování pozemku p. č. 1212/43
Vyvěšeno:10.8.2021 Sejmuto: 27.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 8718/3
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 26.8.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2019
Vyvěšeno:24.7.2020 Sejmuto: 31.7.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet městyse Olbramovice
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 07. 06. 2021
Vyvěšeno:7.7.2021 Sejmuto: 30.7.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH - ROK 2021 - 17. 12. 2020
Vyvěšeno:14.1.2021 Sejmuto: 7.7.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na bezúplatné darování pozemků
Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:22.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO ZA ROK 2020
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení "Areál výrobny stavebních hmot"
Vyvěšeno:10.6.2021 Sejmuto: 25.6.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ B.O.B.-ČOV OLBRAMOVICE ZA ROK 2020
Vyvěšeno:25.5.2021 Sejmuto: 16.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Národní plán povodí Dunaje
Vyvěšeno:1.6.2021 Sejmuto: 16.6.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 501/2 podle GP
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 536/8
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 3775/4
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemku p.č. 3775/5
Vyvěšeno:20.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 3. 6. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚM
Vyvěšeno:27.5.2021 Sejmuto: 4.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 1212/6 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 4316/3 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 4225/3 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku 8369/12 podle GP
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
SZVO DANÍŽ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SZVO DANÍŽ - ROK 2020
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2021
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 26.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení EIA- Areál výrobny stavebních hmot

KOMPLETNÍ OZNÁMENÍ EIA PRO ZÁMĚR "AREÁL VÝROBNY STAVEBNÍÉCH HMOT V K.Ú. OLBRAMOVICE U  MORAVSKÉHO KRUMLOVA", JE K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADĚ MĚSTYSE OLBRAMOVICE.

Vyvěšeno:23.4.2021 Sejmuto: 25.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vyvěšeno:19.4.2021 Sejmuto: 20.5.2021 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Olbramovice
Vyvěšeno:15.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:14.4.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Olbramovice

Starosta městyse Olbramovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní a mateřské školy, městyse Olbramovice, okres Znojmo (Základní škola a Mateřská škola, Olbramovice, okres Znojmo, příspěvková organizace)

Olbramovice 125, 671 76 Olbramovice

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021

 

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do   23. 4. 2021, na adresu: Městys Olbramovice, Olbramovice 23, 671 76 Olbramovice

Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 23.4.2021 Dokument: Kategorie: KONKURZ
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání ZM Olbramovice dne 13. 4. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti
Vyvěšeno:6.4.2021 Sejmuto: 21.4.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 16.4.2021 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:8.3.2021 Sejmuto: 23.3.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:4.3.2021 Sejmuto: 19.3.2021 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Vyvěšeno:18.2.2021 Sejmuto: 5.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná zakázka malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE "OLBRAMOVICE-REKONSTRUKCE DOMU SLUŽEB NA POLYFUNKČNÍ DŮM"

Městys Olbramovice zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, avšak v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na služby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE "OLBRAMOVICE - REKONSTRUKCE DOMU SLUŽEB NA POLYFUNKČNÍ DŮM"

Vyvěšeno:4.1.2021 Sejmuto: 1.2.2021 Dokument: Kategorie: Výzva k podání nabídky
Název dokumentu:
DSO B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO RO Č. 2020/1
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 31.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 06. 01. 2021
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 31.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 22. 10. 2020
Vyvěšeno:22.10.2020 Sejmuto: 30.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Nařízení elektronické dražby
Vyvěšeno:17.12.2020 Sejmuto: 1.1.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - DSO B.O.B. - ČOV OLBRAMOVICE
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 29.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DSO VAK ZNOJEMSKO NA OBDOBÍ 2022 - 2024
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROK 2021
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTYSE OLBRAMOVICE NA ROKY 2022 - 2023
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 17. 12. 2020
Vyvěšeno:10.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 15.12.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška OOP-Ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
Vyvěšeno:23.11.2020 Sejmuto: 8.12.2020 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:18.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v městysi Olbramovice
Vyvěšeno:21.8.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno:7.9.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno:17.9.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 26. 11. 2020 v 17 hodin [
Vyvěšeno:19.11.2020 Sejmuto: 27.11.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Olbramovice u Mor. Krumlova
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 6.11.2020 Dokument: Kategorie: Komplexní pozemkové úpravy
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 6.11.2020 Dokument: Kategorie: Opatření obecné povahy
Název dokumentu:
Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:19.10.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o změně datu konání zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice
Vyvěšeno:15.10.2020 Sejmuto: 30.10.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 23. 7. 2020
Vyvěšeno:23.7.2020 Sejmuto: 22.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Olbramovice dne 15. 10. 2020 v 17 hodin
Vyvěšeno:8.10.2020 Sejmuto: 16.10.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Nová mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí JMK
Vyvěšeno:23.9.2020 Sejmuto: 9.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice k pozemkům p. č. 4341/3, 4341/4 a 4341/5
Vyvěšeno:3.9.2020 Sejmuto: 21.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej části pozemku p. č. 1212/6
Vyvěšeno:31.8.2020 Sejmuto: 17.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Záměr městyse Olbramovice na prodej pozemků p. č. 8795 a 8800
Vyvěšeno:31.8.2020 Sejmuto: 17.9.2020 Dokument: Kategorie: Záměry městyse Olbramovice
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy
Vyvěšeno:17.8.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH 22. 7. 2020
Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 23.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty

Czech Point

Krizport - chytré blondýnky

IDS JMK

Krizport

Jihomoravský kraj

Pálení klestí

Městys Olbramovice

znak městyse Olbramovice

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies